CENNIK

• Wpisowe: 250 zł wpłata jednorazowa zapewniająca miejsce dziecka w przedszkolu.

• Czesne: 300 zł opłata stała za każdy miesiąc, płatne za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, nie ulega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu. Czesne obejmuje opiekę w godzinach pracy przedszkola, zajęcia edukacyjne z podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe:

 Język angielski 2x w tygodniu
 Zajęcia plastyczne
 Zajęcia logopedyczne
 Zajęcia taneczne

• Wyżywienie : stawka dzienna 13 zł
śniadanie: 2 zł
obiad dwudaniowy: 9 zł
podwieczorek: 2 zł

Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, jeżeli przedszkole zostało powiadomione o nieobecności oraz o przewidywanej ilości dni, w których dziecko będzie nieobecne w placówce.

Miesięczna opłata za Przedszkole składa się z czesnego oraz kosztów wyżywienia jest płatna z góry, przelewem lub gotówką do 10-go dnia każdego miesiąca.

Galeria
Copyright by www.przedszkole-oca.pl 2013 | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie b4design.pl